خانم دکتر فاطمه اصفهانیان
  فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم
  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  موضوع سخنرانی : طبقه بندی خطر افراد دیابتی قبل از ماه رمضان   خانم دکتر شکوفه بنکداران
   فوق تخصص غدد و متابولیسم
   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   
موضوع سخنرانی : فیزیولوژی نخوردن غذا (fasting ) در ماه رمضان


   آقای دکتر سید عادل جاهد
   فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم
   عضو هیئت مدیره انجمن دیابت گابریک
   موضوع سخنرانی : آیا آموزش منسجم قبل از ماه رمضان در بهبود نتایج قندخون موثر است؟


   آقای دکتر فرهاد حسین‌پناه
   متخصص داخلی و فوق تخصص غدد
   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
   موضوع سخنرانی : درمان داروهای خوراکی استاندارد در ماه رمضان و نحوه تنظیم دارو    آقای دکتر علی اکبر رئوف صائب
   دیابتولوژیست
   مدیریت کلینیک دیابت پارسیان
   موضوع سخنرانی : اپیدمیولوژی دیابت و رمضان   آقای دکتر محمد صادق علمی
   لیسانس فلسفه – دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
   عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
   موضوع سخنرانی : دیابت و ماه رمضان : چشم انداز پزشکی مذهبی   آقای دکتر محسن نعمتی
   متخصص تغذیه
   مدیر گروه تغذیه دانشگاه مشهد
   مدیر مسئول مجله روزه و سلامت
   موضوع سخنرانی : برنامه ریزی غذایی در ماه رمضان